„Saulės kelias“

Projekto pavadinimas: Bendro tarpvalstybinio turizmo paveldo produkto „Saulės kelias“ kūrimas
Projekto akronimas: „Saulės kelias“
Projekto numeris: LLI-464
Projekto partneriai: vadovaujantis partneris – Jelgavos miesto taryba kartu su Jelgavos regioninio turizmo informacijos centru (Latvija) Partneriai: Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras ir Šiaulių turizmo informacijos centras (Lietuva)
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2020 birželio 1 d. – 2022 gegužės 31 d. (24 mėnesiai).
Projekto biudžetas: 840 290.86 €, iš jų 714 247.22 € ES struktūrinių fondų lėšos.
Projekto finansavimo šaltiniai: projekto partnerių lėšos ir Europos regioninės plėtros fondas.
 
Projekto partnerius jungia bendras kelias Jelgava–Joniškis–Šiauliai. Partneriai atstovauja Šiaulių Lietuvoje ir Žiemgalos Latvijoje regionus, kurie istoriškai sudarė vieną Saulės regioną. Iš tų laikų yra išlikęs didelį turizmo potencialą turintis unikalus bendras kultūros ir gamtos paveldas. 
Bendrasis projekto tikslas yra padidinti turistų skaičių ir jų programos teritorijoje praleidžiamų dienų skaičių sudarant naują turizmo maršrutą SAULĖS KELIAS ir į jį įtraukiant su saule susijusius kultūros bei gamtos paveldo objektus. 
Projektu siekiama išsaugoti gamtos ir kultūros paveldą, jį populiarinti bei sudominti turistus vienu pagrindinių gamtos elementų – Saule, pasitelkiant jos apraiškas istorijoje, gamtoje, socialiniame ir kultūriniame pavelde labiausiai išsivysčiusiose Šiaulių, Joniškio bei Jelgavos savivaldybėse.
 
SAULĖS KELIAS – bendras Šiaulių ir Žiemgalos Latvijoje regionų turizmo pasiūlymas, į kurį būtų įtraukti įvairūs su saule susiję kultūros ir gamtos objektai, lankytinos bei poilsio vietos.
Skatinant keliauti ne tik vasarą, bet ir kitais metų laikais, projekto veiklų įgyvendinimo metu bus sudaryti bent keturi skirtingiems metų laikams (žiemai, pavasariui, vasarai, rudeniui) pritaikyti maršrutai. 
 
Projekto tikslai: 
1) Sukurti naują bendrą turizmo produktą – SAULĖS KELIĄ, į kurį būtų įtraukti įvairūs su saule susiję kultūros ir gamtos objektai; 
2) Programos teritorijoje skatinti naujo bendro turizmo maršruto SAULĖS KELIAS kaip patrauklaus ir įdomaus kelionės tikslo, kurį turistai pasirenka ilgesnėms (kelių dienų) kelionėms visais metų laikais, žinomumą.
Projekto uždaviniai: 
• Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą Šiaulių mieste ir regione.
• Mažinti turistinio sezoniškumo įtaką.
• Didinti miesto pažinimą ir reprezentavimą įdiegiant turistams patogias inovatyvias technologines priemones. 
• Didinti esamų ir naujų turizmo maršrutų patrauklumą vietos ir užsienio turistams dizaino, rinkodaros priemonėmis.
Projekto rezultatai – daugiau turistų ir keliautojų Žiemgaloje Latvijoje ir Šiaulių regione sukūrus ir užtikrinus viešinimą bendram turizmo maršrutui SAULĖS KELIAS.

Joniškio miesto parke prasidėjo žemės meno dirbtuvės
Joniškio miesto parke prasidėjo intesyvios žemės meno dirbtuvės, kurios vyks rugpjūčio 16 - 26 dienomis. 
Žemės meno kūrėjai: Inga Raubaitė ir Žilvinas Višinskas, bei Greta Kardi-Kardišiūtė.
Ingos ir Žilvino prisistatymas: „Esame kūrybinis duetas. Mus vienija noras meno pagalba pažinti mus supančią erdvę, visada siekiame sukurti artimą ryšį su gamta. Savo kūryba norime paskatinti žiūrovą domėtis aplinka, atkreipti dėmesį į jos laikinumą, ir vartojimo kultūros problemas.
Žemės meno lauke esame nuo 2003 metų. Inga Raubaitė yra menininkė, žemės meno projekto “Gamta ir Menas” idėjos autorė, iniciatorė ir kuratorė. Žilvinas Višinskas yra vienas iš šių žemės meno parodų dalyvys, fotografas, taip pat padedantis organizuoti šį projektą".
Greta Kardi - Kardišiūtė - šiuolaikinio meno kūrėja, vizualiųjų menų magistrė, grafikos dizainerė.
„Mano meninių ieškojimų lauke telpa įvairių meno sričių apjungimas ir transformacijos, pvz. tekstilės idėjos perkėlimas į žemės meną ar kiti eksperimentai su gatvės menu, keramika ir kt. Pagrindinė mano meninė medžiaga yra daugybė medinių lazdelių: jomis „siuvinėju” žemę arba gatvės meno atveju - betoną. Kitimas - man vienas įdomiausių procesų žemės mene. Laikui bėgant, kūrinys gamtoje keičia išvaizdą ir prigimtį, kol galiausiai išnyksta.“
Gretos meno kūriniai jau buvo apdovanoti Lietuvoje, Italijoje, Madride.
Kviečiame visus ateiti į Joniškio miesto parką ir susipažinti, pamatyti, bendrauti. 
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Bendro tarpvalstybinio paveldo turizmo produkto „SAULĖS KELIAS“ kūrimas“. Nr. LLI-464. --- Daugiau informacijos galima rasti svetainėje www.latlit.eu.