„Darbo įgūdžių įgijimas, vykdant kūrybines veiklas“

Atgal
VšĮ „Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras“ kartu su klubu „ČIA&DABAR“ įgyvendina projektą „Darbo įgūdžių įgijimas, vykdant kūrybines veiklas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0106.
Projekto tikslas – mažinti nedarbą, skatinant bedarbių, darbingų neaktyvių Joniškio miesto gyventojų verslumą ir užimtumą, siekiant geresnės jų integracijos į darbo rinką, dalyvaujant gidų, apskaitininko ir maketuotojų praktinių darbo įgūdžių įgijimo savanorystės veiklose. Šiuo projektu siekiama pakelti 16 projekto dalyvių savivertę, juos motyvuoti ir suteikti gidų, apskaitininkų ir maketuotojų praktinių darbo įgūdžių per savanoriškas kūrybines veiklas.
Projekto uždaviniai:
1. Gerinti Joniškio miesto darbingų neaktyvių gyventojų ir bedarbių gebėjimus, prisidedančius prie sėkmingo įsidarbinimo.
2. Suteikti bedarbiams, darbingiems neaktyviems Joniškio miesto gyventojams žinių ir praktinių įgūdžių per savanorystės veiklas, ir tokiu būdu didinti jų įsidarbinimo galimybes.
Projekto tikslinė grupė – bedarbiai, darbingi neaktyvūs Joniškio miesto gyventojai. Dėl savo ekonominio neaktyvumo šie asmenys patenka į tam tikrą socialinę atskirtį ne tik dėl ekonominių galimybių apribojimo, tačiau ir dėl darbinių įgūdžių sumažėjimo ar jų praradimo. Neaktyvių asmenų socialinės atskirties mažinimas bei socialinės integracijos didinimas pagerins šių asmenų situaciją mieste. Šios tikslinės grupės poreikis yra įsidarbinti arba pradėti savo verslą, leidžiantį užsidirbti sau ir savo šeimai pragyvenimui būtinas pajamas, įsitvirtinti visuomenėje.
Projekto veiklos yra paskirstytos į 2 dalis:
  • pirmoji dalis skirta pasitikėjimo, motyvacijos stiprinimui, savęs pažinimui, todėl 2020 m. buvo organizuojami patyriminiai – psichologiniai seminarai. Vasario 13 d. vyko projekto dalyvių pirmasis susitikimo renginys; vasario 20 d. įvadiniai mokymai apie savanorystę; liepos 8 d. patyriminis seminaras „ Vakar buvo, rytoj – bus, o šiandien yra: Kaip išmokti džiaugtis šia diena?“, liepos 22 d. psichologinis seminaras „Jei durys neatsidaro gal jos ne tavo? Kaip padėti tašką reikiamoje vietoje?“
  • antroji dalis orientuota į teorinių ir praktinių darbo įgūdžių įgijimą. rugpjūčio 18 d. dalyviai dalyvavo socialinių tinklų valdymo mokymuose, rugpjūčio 20 d. asmens duomenų apsaugos, darbo teisės ir darbų saugos mokymuose, rugsėjo 21-25 dienomis buvo organizuojami buhalterinės apskaitos pagrindų ir jos tvarkymo mokymai., bei nuo spalio 22 d. startavo gidų kursai, tęsis iki 2021 m. balandžio mėnesio. Dalyvių taip pat dar laukia kompiuterinio raštingumo ir IT technologijų valdymo bei Adobe Photoshop programos mokymai. Dalyviai antroje dalyje, pagal pasirinktą įgūdį pasiskirstė į 3 grupes (4 gidai, 6 maketuotojai, 6 apskaitininkai).
Įgyvendinus visas veiklas, bus organizuojamas projekto pristatymo - baigiamasis renginys, kurio metu bus pristatyti projekto rezultatai, pasidalinta projekto dalyvių įspūdžiais ir atsiliepimais, diskutuojama apie projekto naudą ir išliekamąją vertę projektui pasibaigus. Planuojama, kad renginyje dalyvaus Joniškio verslininkų asociacijos, pavienių darbdavių ir NVO atstovai, kurie įvertinę praktinių darbo įgūdžių įgijimo rezultatus priims į savo darbo aplinką savanoriauti ar įdarbins. Tokiu būdu bus suteikta bedarbiams, darbingiems neaktyviems Joniškio miesto gyventojams žinių ir praktinių įgūdžių per savanorystės veiklas, bei didinamos jų įsidarbinimo galimybės.
Didžioji dalis veiklų vykdomos Joniškio turizmo ir verslo informacijos centre, o praktiniai mokymai kompiuterių klasėje. Projektas įgyvendinamas pagal Joniškio miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją ir finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų.