Pagalba verslui

Atgal

 

Joniškio rajono savivaldybės taryba, siekdama gerinti verslo sąlygų, paramos bei informavimo sistemą, 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-26 patvirtino "Investicijų pritraukimo ir investuotojų skatinimo Joniškio rajone tvarkos aprašą". Jo tikslas – suaktyvinti naujų darbo vietų kūrimą, verslo plėtrą, investicijų pritraukimą į Savivaldybę.

Investuotojai gali teikti rašytinį prašymą Savivaldybės tarybai dėl atleidimo nuo žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio.

Savivaldybės tarybos sprendimu investuotojams gali būti suteikiamos lengvatos, priklausomai nuo investicijų apimties ir naujai sukuriamų (ir įsipareigojus jas išlaikyti ne mažiau kaip 2 (dvejus) metus nuo naujos darbo vietos sukūrimo dienos) naujų darbo vietų skaičiaus:

1.      1 (vienerių) metų laikotarpiui, jei investuota  nuo 15 000 eurų iki 50 000 eurų ir sukuriama ne mažiau kaip 2 darbo vietos, įdarbinant savivaldybės teritorijoje registruotus gyventojus pagal neterminuotas darbo sutartis visai darbo dienai;

 2.      3 (trejų) metų laikotarpiui, jei investuota nuo 50 001 euro iki 100 000 eurų ir sukuriama ne mažiau kaip 3 darbo vietos, įdarbinant savivaldybės teritorijoje registruotus gyventojus pagal neterminuotas darbo sutartis visai darbo dienai;

 3.      5 (penkerių) metų laikotarpiui, jei investuota nuo 100 001 euro iki 500 000 eurų ir sukuriama ne mažiau kaip 4 darbo vietos, įdarbinant savivaldybės teritorijoje registruotus gyventojus pagal neterminuotas darbo sutartis visai darbo dienai;

 4.      10 (dešimties) metų laikotarpiui, jei investuota nuo 500 001 euro iki 1450 000 eurų ir sukuriama ne mažiau kaip 7 darbo vietos, įdarbinant savivaldybėje registruotus gyventojus pagal neterminuotas darbo sutartis visai darbo dienai;

 5.      15 (penkiolikos) metų laikotarpiui, jei investuota daugiau kaip 1450 000 eurų ir sukuriama ne mažiau kaip 15 darbo vietų, įdarbinant savivaldybėje registruotus gyventojus pagal neterminuotas darbo sutartis visai darbo dienai.
Susipažinti su Investicijų pritraukimo ir investuotojų skatinimo Joniškio rajone tvarkos aprašu galite čia.

 

_______________________________________________

 

 

_______________________________________________

Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai

 

 

Joniškio miesto vietos veiklos grupė

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė

Nacionalinės plėtros įstaiga INVEGA

Inovacijų agentūra

Europos Sąjungos fondai

Užimtumo tarnyba

Versli Lietuva/Inovacijų agentūra

Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos