Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės gimtasis namas

Atgal

SOFIJOS KYMANTAITĖS-ČIURLIONIENĖS GIMTASIS NAMAS

Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyrius 2019 m. įgyvendino projektą „Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės gimtasis namas – vieša ekspozicija“. Jo esmė – Joniškio Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijai priklausantį, šiuo metu negyvenamą namą (buvusį vikariatą), esantį Joniškio m. Bažnyčios g. 3, panaudoti kaip pagrindą viešai, nuolat visiems prieinamai atminties ekspozicijai.
Ekspozicija skirta aktualizuoti Joniškyje gimusios lietuvių rašytojos, visuomenės veikėjos, literatūros ir meno kritikės, dramaturgės, poetės, vertėjos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės atminimą jos gimtinėje. Projektą iš dalies rėmė Lietuvos kultūros taryba.
Atlikdamas Joniškio krašto kultūros paveldo tyrimus, Joniškyje gyvenantis istorikas dr. Ernestas Vasiliauskas nustatė, kad Joniškio Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijai priklausantis buvęs vikariatas yra tas namas, kuriame 1886 m. gimė Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958). Šiame name gyveno jos dėdė, tuometinis Joniškio bažnyčios vikaras Vincentas Jarulaitis (1859–1939) ir jo sesers Elžbietos (1858–1937) bei Leono (1842–1919) Kymantų šeima.
Projekto įgyvendinimo metu Parapija atnaujino namo fasadą, atliko kitus būtinus tvarkybos darbus, o Draugija įrengė ekspoziciją. Surengtos dvi talkos su visuomene. Vasarą čia buvo atvykęs S. ir M. K. Čiurlionių provaikaitis pianistas prof. Rokas Zubovas ir kultūros istorikė Nida Gaidauskienė. Renginyje „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio viešnagė pas Sofiją“ skambėjo R. Zubovo atliekami M. K. Čiurlionio kūriniai, pristatyta ką tik išleista N. Gaidauskienės knyga „Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė: modernėjančios savimonės kontūrai“, eksponuota M. K. Čiurlionio paveikslų ciklo „Pasaulio sutvėrimas“ reprodukcijų paroda.
Su R. Zubovu ir rajono valdžios atstovais surengta diskusija apie galimybę įtraukti šį namą, kaip atminties objektą, į M. K. Čiurlionio kultūrinio kelio maršrutą.

Bažnyčios g. 3, Joniškis

Apie Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę

Apie Vincentą Jarulaitį

Apie renginį „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio viešnagė pas Sofiją“ Joniškyje

Nuotraukų albumas (transformacija – iki projekto ir po jo įgyvendinimo). 

 

Informaciją parengė Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyrius. Projekto vadovė ir nuotraukų autorė Ilona Osipova.