Tėvo Stanislovo namelis Juodeikiuose

Atgal
Tėvo Stanislovo namelis Juodeikiuose
 

1959 m. namelį šalia Juodeikių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vietos gyventojų padedamas susirentė čia 1957–1960 m.  kunigavęs sovietinės specialiosios tarnybos persekiojamas kunigas, vienuolis Algirdas Mykolas Dobrovolskis–Tėvas Stanislovas (1918–2005). Juodeikių bažnyčiai, parapijos žmonėms daug nusipelnęs vienuolis dėl nelojalumo sovietinei valdžiai 1960 m. iš Juodeikių buvo išsiųstas kunigauti kitur. Apie 1975 m. namelis iš Juodeikių bažnyčios šventoriaus buvo iškeltas į kaimo pakraštį ir naudotas kaip pieno supirkimo punktas. 2006 m. Juodeikių bendruomenė sugrąžino jį į šventorių, suremontavo, įrengė jame Tėvui Stanislovui skirtą ekspoziciją bei prie namelio prisegė jam skirtą atminimo lentą. 2007 m. šalia namelio pastatytas ir jam skirtas stogastulpis su Rūpintojėlio ir Švč. Marijos Maloningosios skulptūrėlėmis (autorius Julius Vaupšas), o stogastulpio viršūnę papuošė Tėvo Stanislovo sukurtas ir vietos gyventojų išsaugotas kryžius. Namelio ekspozicijoje, be garsaus vienuolio laiškų, pamokslų, kitų eksponatų, galima išvysti aštuonias J. Vaupšo išdrožtas šventųjų skulptūras.

Juodeikiai, Joniškio raj.

 

Kviečiame apžiūrėti namelį 360 laipsnių kampu (spustelėkite ir tempkite, kad keistųsi vaizdas)