„Atsipūsk – mes tave pavaduosim“

Atgal

VšĮ Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras kartu su partneriu Asociacija Aktyvaus laisvalaikio jaunimo klubas "Stop" pradeda įgyvendinti projektą „Atsipūsk – mes tave pavaduosim“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0541.

Projekto tikslas - užtikrinti reikalingas socialines paslaugas, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, pasitelkiant savanorystę, per trumpalaikę socialinę pagalbą ir sociokultūrinius renginius.

Projektu siekiama, Joniškio miesto potencialiems paslaugų gavėjams, slaugantiems neįgalų šeimos narį arba darbingo amžiaus neįgaliam asmeniui, teikti socialinio pavežėjimo paslaugas, kad nepatektų į socialinę atskirtį, prisidėtų prie socialinių problemų sprendimo, padidintų savo galimybes išlikti darbo rinkoje, turėtų laiko dalyvauti gyvenimo džiaugsmą teikiančiose veiklose.

Projekto tikslinė grupė - socialinę atskirtį patiriantys darbingi asmenys- neįgalieji arba asmenys, kurie prižiūri (slaugo) negalią turintį šeimos narį, planuojamas dalyvių skaičius - 20 asmenų.

Socialinio pavežėjimo paslauga yra nauja, unikali socialinė paslauga, kuri gali padėti dalyviams tapti mobilesniais ir savarankiškesniais planuojant savo kasdienines veiklas - kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas t. y. į įvairias organizacijas, ligoninę, medicinos įstaigas, kapines, kultūrines ar sportines veiklas. Taip pat tai ir pagalba išeinant iš namų į automobilį, daiktų nunešimas, įsodinimas ir palyda, o tai užtikrina žmogaus savarankiškumą ir nepriklausomybę nuo kitų žmonių, giminaičių. Planuojama projekto metu teikti 5 išplėstas socialines paslaugas:

  • transporto pagalba (pavėžėjimas) Joniškio rajono ribose;
  • pavėžėjimas su palydėjimu;
  • pagalba išeinant iš namų į automobilį, daiktų nunešimas, įsodinimas ir palyda;
  • transporto pagalba (pavėžėjimas) Šiaulių apskrityje,
  • prekių, produktų atvežimas į namus.

Prie visa to, dalyviams bus organizuojami seminarai skirti pasitikėjimo, motyvacijos stiprinimui, bei susitikimai su socialines paslaugas teikiančiais tiekėjais. 

IEŠKOME DALYVIŲ (Joniškio mieste), kurie prižiūri (slaugo) sunkią negalią turintį šeimos narį (t. y. asmenį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą yra nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis ar visiškas nedarbingumas) arba darbingo amžiaus neįgalieji, turintys sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, ar asmenys, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis ir norėtų dalyvauti šiame projekte bei pasinaudoti socialinio taksi paslaugomis!

Taip pat projektą įgyvendinti padėti ir savanoriškais darbais prisidėti gali savanoriai asmenys, kuriems taip pat bus organizuojami atskiri mokymai.

Norinčius dalyvauti projekte arba savanoriauti, prašome kreiptis el. paštu verslas@visitjoniskis.lt arba tel. +370 426 51636.

Projekto trukmė – 12 mėnesių.

Projektas įgyvendinamas pagal Joniškio miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją ir finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų.