Teisinė informacija

Teisės aktai:

– Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas. Peržiūrėti.

– Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372. Peržiūrėti.

– Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. Peržiūrėti.

– Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas. Peržiūrėti.

– Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Peržiūrėti.

– Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas. Peržiūrėti.

– Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Peržiūrėti.