Darbo užmokestis

 JONIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS
MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, EUR

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2020 metų vidurkis

2021 metų I ketvirtis

2021 metų II ketvirtis

2021 metų III ketvirtis

2021 metų IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

 Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

1.

Direktorius

1

1'628,28

1

1'901,53

1

*

1

*

 

 

2.

Buhalteris

0

0,00

1

*

1

 *

1

*

 

 

3.

Vadybininkas

2,38

1'109,49

3

1'182,72

2,33

1‘237,04

3

1'300,15

 

 

* Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 18 punktu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.