Darbo užmokestis

JONIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS
MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, EUR

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2023 metai

2024 metų IV1ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

1.

Direktorius

1

2'454,34

1 2'590,71 

2.

Buhalteris

1

*

1 *

3.

Vadybininkas

2,17

1'719,81

 2,5 1'605,74 

* Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 18 punktu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.