Finansinių ataskaitų rinkiniai

Atgal

2023 metai

IV ketvirčio ataskaitos: Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Aiškinamasis raštas

III ketvirčio ataskaitos: Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Aiškinamasis raštas

II ketvirčio ataskaitos: Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Aiškinamasis raštas

I ketvirčio ataskaitos: Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Aiškinamasis raštas