Galima teikti paraiškas smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui gauti

Atgal

Galima teikti paraiškas smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui gauti

2023-04-03

Iki gegužės 1 d. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – įstatymo) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkai, atitinkantys įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas, vykdantys ekonominę veiklą savivaldybės teritorijoje gali teikti paraiškas šioms priemonėms:

 • steigimo išlaidoms kompensuoti;
 • metų palūkanoms už paskolas, suteiktas kredito įstaigų, projektams įgyvendinti ar veiklai plėsti ir paskolos sutarties administravimo mokesčiui padengti;
 • seminarų ir mokymų išlaidoms padengti;
 • informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidoms padengti;
 • interneto svetainės sukūrimo išlaidoms padengti;
 • darbų saugos ir duomenų apsaugos dokumentų tvarkymo išlaidoms kompensuoti;
 • įrangos, įrankių įsigijimo išlaidoms kompensuoti;
 • nekilnojamojo turto, kuriame verslas vykdo veiklą, nuomos išlaidoms kompensuoti;
 • verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidoms, susijusioms su vykdomomis veiklomis, statinio techninės priežiūros išlaidoms kompensuoti;
 • infrastruktūros projektų parengimo išlaidoms kompensuoti;
 • dalyvavimo vietinėse ir tarptautinėse parodose, verslo misijose išlaidoms finansuoti.

Paraiškos ir papildomi dokumentai (išlaidas pagrindžiantys dokumentai, paskolos sutarties ir paskolos sutarties mokėjimo grafiko kopijos) priimami Joniškio rajono savivaldybės (Livonijos g. 4, Joniškis) Gyventojų priimamajame (1 aukštas) arba el. paštu laura.mockuniene@joniskis.lt.

Informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 426) 56 368, mob. 8 687 877 48, el. p. laura.mockuniene@joniskis.lt.