SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAI GALI TEIKTI PARAIŠKAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO FINANSAVIMUI GAUTI

Atgal

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAI GALI TEIKTI PARAIŠKAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO FINANSAVIMUI GAUTI

2022-09-14

Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia Joniškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektus pasinaudoti Joniškio rajono savivaldybės teikiamos finansavimo galimybėmis.

Iki 2022 m. lapkričio 1 d. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, viešosios įstaigos, visuomeninės verslininkų ir amatininkų organizacijos, vykdančios ekonominę veiklą arba teikiančios viešąsias paslaugas verslui savivaldybės teritorijoje gali teikti paraiškas šioms priemonėms:

-        metų palūkanoms už paskolas, suteiktas kredito įstaigų, projektams įgyvendinti ar veiklai plėsti  ir paskolos  sutarties administravimo  mokesčiui padengti;

-        verslo planų, investicinių projektų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti, parengimo išlaidoms kompensuoti;

-        projekto įgyvendinimo išlaidoms kofinansuoti;

-        seminarų ir mokymų išlaidoms padengti;

-        steigimosi išlaidoms kompensuoti;

-       interneto svetainės sukūrimo išlaidoms padengti;

-       informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidoms padengti;

-       darbų saugos ir duomenų apsaugos dokumentų tvarkymo išlaidoms kompensuoti;

-       įrangos, įrankių ir individualių darbų saugos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti;

-       nekilnojamojo turto, kuriame verslas vykdo veiklą,  nuomos išlaidoms kompensuoti;

-       verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidoms, susijusioms su vykdomomis veiklomis, statinio techninės priežiūros išlaidoms kompensuoti;

-       infrastruktūros projektų parengimo išlaidoms kompensuoti;

-       dalyvavimo vietinėse ir tarptautinėse parodose, verslo misijose išlaidoms finansuoti;

-       SVV įmonėms, gavusioms valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektams įgyvendinti.

 

Paraiškos ir papildomi dokumentai priimami savivaldybėje 101 kab. arba el. paštu laura.mockuniene@joniskis.lt .

Informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyr. specialistė Laura Mockūnienė (418 kab.), tel. (8 426) 56 368, mob. 8 687 877 48, el. p. laura.mockuniene@joniskis.lt .

 

Taip pat dėl konsultacijų bei pagalbos pildant paraiškas galite kreiptis į Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro verslo vadybininkę Simoną Kaziliūnienę: tel.: 8 618 44785, el. p.: verslas@visitjoniskis.lt .

 

Paraiškos forma

Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai