Joniškis renkasi atsinaujinančius energijos išteklius ir tvarią gyvenseną

Atgal

Joniškis renkasi atsinaujinančius energijos išteklius ir tvarią gyvenseną

2022-08-12

Joniškio rajone ir toliau sėkmingai vykdomi pokyčiai susiję su atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimu ir tvariais, aplinką tausojančiais sprendimais.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje jau veikia įrengta 34,65 kW saulės elektrinė iš 77 vnt. modulių. Finišo tiesiąją pasiekė ir Joniškio ligoninėje įgyvendinamas projektas. Įrengta 135,75 kW galingumo, 362 vnt. modulių saulės elektrinė. Šiuo metu yra atliekami natūriniai bandymai.

Naujos technologijos saulės elektrine gali džiaugtis ir Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla. Joje jau sumontuoti 404 vnt. silicio technologijos 153,5 W galios fotovoltiniai moduliai. Saulės elektrinė prijungta prie pastato vidaus elektros tinklų, o pagaminama elektros energija naudojama mokyklos pastato eksploatacijai.

Klimato kaitos programos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis šiuo metu taip pat įgyvendinamas projektas „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Joniškio rajono savivaldybės administracijoje“. Numatyta ant savivaldybės stogo sumontuoti 74 vnt. fotovoltinių saulės modulių, kurių įrengtoji galia sieks 30 kW.                                                    

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) šiais metais kelis kartus kvietė ir fizinius asmenis teikti paraiškas kompensacinėms išmokoms gauti už neefektyvių biomasę naudojančių šildymo katilų pakeitimą į efektyvius šildymo įrenginius (biokuro katilus arba šilumos siurblius) bei elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimą namų ūkiuose.

Joniškio rajono gyventojai aktyviai teikė paraiškas pagal individualius poreikius. Katilų keitimui buvo pateiktos 43 paraiškos, iš kurių 37-ioms buvo skirtas finansavimas. 88 paraiškos pateiktos saulės elektrinei įsirengti, iš kurių 65-ioms patvirtintas finansavimas. Bendra finansuojama projektų suma siekia 175 554 Eur.

Pastebima tendencija, kad penktadalis pateiktų paraiškų yra nefinansuojamos. Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras įvertinęs besikonsultuojančių asmenų situacijas įvardina pagrindines klaidas daromas teikiant paraiškas, dėl kurių gyventojai lieka be paramos:

  • Pareiškėjų gyvenamosios paskirties pastatų ar sodo namų statyba nėra užbaigta arba pastatai nėra įregistruoti VĮ Registro centro Nekilnojamo turto registre (NTR);
  • Nepraėjęs 5 metų pastatų įregistravimo NTR laikotarpis nuo kvietimo teikti paraiškas dienos;
  • Pareiškėjai nenori utilizuoti senųjų katilų, pasiliekant juos kaip alternatyvą;
  • Pareiškėjai įsigyja įrenginius, kurie neatitinka reikiamos klasės ar sezoninio naudingumo koeficiento, nurodytų reglamente;
  • Įsigyjama ir sumontuojama įranga iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo datos;
  • Nepridedamas pastato, kuriame bus statoma įranga bendrasavininkų sutikimas;
  • Gyventojas, pateikęs paraišką APVA retai prisijungia prie informacinės sistemos APVIS ir nesitikrina, ar neturi gautų pranešimų sistemoje, o tai lemia, kad nebespėja pataisyti paraiškos ar pateikti reikiamų dokumentų;
  • Įsirenginėjant elektrinę pareiškėjas nurodo neteisingą pastato unikalų numerį;
  • Pildant paraišką pareiškėjas iš anksto neįsivertina, kokio dydžio elektrinė bus reikalinga (jei būna nurodytas mažesnis kiekis, o pagal faktą reikia didesnės galios elektrinės, kompensuojama suma nėra padidinama. Analogiška situacija ir su paraiškoje nurodyta didesne elektrinės galia);
  • Pareiškėjai nesikreipia į Energijos skirstymo operatorių (ESO) dėl elektros tinklo pajėgumo ir techninių elektrinės prijungimo galimybių, o tai lemia, kad kai kuriais atvejais, ji negali būti prijungta prie skirstomojo elektros tinklo, nes paaiškėja, kad neužtenka tinklo pajėgumo priimti generuojamą elektros energiją, o tam reikalinga tinklo rekonstrukcija.

Kvietimus teikti paraiškas kompensacijai gauti skelbia APVA, todėl gyventojai kviečiami reguliariai sekti naujienų srautą interneto svetainėje www.apvis.apva.lt arba oficialioje Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Gyventojai taip pat raginami dėl konsultacijų ir reikiamos pagalbos teikiant prašymus kreiptis į Joniškio turizmo ir verslo informacijos centrą.

     Joniškio rajono savivaldybės ir Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro informacija