Projekto „Verslumo kompetencijų gerinimas“ veiklos 2021 metais

Atgal

Projekto „Verslumo kompetencijų gerinimas“ veiklos 2021 metais

2022-01-07

VšĮ „Žagarės balselis“ 2021 m. pradėjo įgyvendinti projektą „Verslumo kompetencijų gerinimas“, Nr. JONI-LEADER-1C-MV-19-1-2020, kuris finansuojamas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės įgyvendinamos vietos plėtros strategijos pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)", Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Nuo 2021 m. trečio ketvirčio, VšĮ „Žagarės balselis“ suorganizavo 5 konsultacinius, praktinius seminarus-mokymus: „Stresinių situacijų valdymas darbinėje ir asmeninėje aplinkoje“, „Konstruktyvus bendravimas“, „Veidotyra - būdas pažinti verslo partnerį“, „Verslo planas ant 1 lapo per 20 minučių („Business Model Canvas“ | „LEAN Canvas“) ir finansinės paramos galimybės“ bei „Win-Win partnerysčių kūrimas rinkodaroje“, kuriuos vedė savo srities profesionalūs lektoriai ir dalyvavo 49 dalyviai. O Lapkričio 26 d. VšĮ „Žagarės balselis“ pakvietė projekto dalyvius į Stupurų kaimo bendruomenės patalpas, kuriose įvyko išvažiuojamasis edukacinis renginys „Amatas – pragyvenimo šaltinis modernioje visuomenėje“.

Renginio metu, Stupurų kaimo bendruomenės pirmininkės Linos Vyšniauskaitės ir Gerdos Kinderienės, sukūrusios Mūšos Tyrelio pelkės Laumės „ženklą/įvaizdį“ dėka, 12 projekto dalyvių turėjo galimybę susipažinti su Stupurų kaimo bendruomene, jos įgyvendintais projektais, vykdoma veikla, jų plėtojamais amatais, gaminamais produktais. Taip pat išgirsti gerąją jų patirtį apie amatų plėtojimą ir realizavimą, apie savo verslų vystymą, užduoti rūpimus praktinius klausimus, gauti naudingos praktinės informacijos, įsigilinti, kaip praktiškai įgyvendinamos smulkaus verslo idėjos, kokie iššūkiai laukia ir kaip su jais susitvarkyti bei dalyvauti šakočio gamybos ir taškavimo terapijoje ant drobės edukacijose.

2022 m. numatomos projekto veiklos:

- Mokymai „Laiko vadyba-išsikelti tikslai darbe, asmeniniame gyvenime, versle“;

- Mokymai-konsultacinis seminaras „Projekto buhalterinių dokumentų tvarkymas ir įsipareigojimų vykdymas projekto kontrolės laikotarpiu“;

- Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo efektyvesniam įvairių amatų mokymuisi, pardavimo el. erdvėse ir įgytų gebėjimų sklaida ir viešinimas;

- Seminaras „Viešųjų pirkimų organizavimas“.

 

Kviečiame sekti mūsų informaciją ir dalyvauti įgyvendiname projekte „Verslumo kompetencijų gerinimas“!

 

 

VšĮ „Žagarės balselis“ parengta informacija