SEMINARAS "Viešųjų pirkimų naujovės. Paprastai ir aiškiai"

Atgal

SEMINARAS "Viešųjų pirkimų naujovės. Paprastai ir aiškiai"

2022-01-13

 DIENOTVARKĖ

 1. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo pakeitimai.

 2. LR Viešųjų pirkimų įstatymo pokyčiai 2022 -2023 m.

 3. Žalieji pirkimai. Įžanga.

 4. Įsipareigojimai 2021-2030 Nacionaliniame pažangos plane dėl žaliųjų pirkimų.

 5. Kas tas žaliasis pirkimas, ar žaliojo pirkimo produktas?

 6. Aplinkosauginiai reikalavimai Viešųjų pirkimų įstatyme.

 7. LRV nutarimas dėl Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo. Aktuali redakcija nuo 2021-07-01.

 8. Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas.

 9. Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos PO turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas. Aktuali redakcija nuo 2021-04-01.

  1. Produktų įsigijimas, kai jie yra įtraukti į viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytinų aplinkos apsaugos kriterijų, sąrašą.

  2. Produktų įsigijimas, nepriklausomai nuo to, ar jie nėra įtraukti ar ne į viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytinų aplinkos apsaugos kriterijų, sąrašą.

  3. Paslaugų ar darbų įsigijimas, nepriklausomai nuo to, ar jie nėra įtraukti ar ne į viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytinų aplinkos apsaugos kriterijų, sąrašą.

  4. Produktų įsigijimas, kai jie nėra įtraukti į viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytinų aplinkos apsaugos kriterijų, sąrašą.

 10. Alternatyviųjų degalų įstatymas. Galioja nuo 2021-07-01 d.

 11. Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikymas įsigyjant kelių transporto priemones.

 12. Žaliųjų reikalavimų nevykdymo pasekmės.