KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS PAGAL VEIKLOS SRITĮ „PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE PRADĖTI“

Atgal

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS PAGAL VEIKLOS SRITĮ „PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE PRADĖTI“

2021-12-22

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS PAGAL VEIKLOS SRITĮ

PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE PRADĖTI“

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.

Remiamos veiklos:

  • įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

  • VVG teritorijoje registruoti subjektai (asmenys). Ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 77 007 Eur (didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 20 000,00 Eur).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • juridiniams arba fiziniams asmenims, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus iki 70 proc.,

  • kitiems tinkamiems pareiškėjams iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EURI ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Su vietos projektų finansavimo sąlygų aprašais galima susipažinti čia, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) (išskyrus karantino metu), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt , telefonais: 867906373, 860796377.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Vietos projektų paraiškos priimamos:

  • adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu;

  • dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu, nurodytu VPS vykdytojos interneto svetainėje ir kvietime teikti vietos projektų paraiškas;

  • karantino metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžute“ (specialiai įrengta vieta) VPS vykdytojos biuro patalpose.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. sausio 10 d. 9.00 val. iki 2022 m. vasario 22 d. 17.00 val.

Norite teikti paraišką ir reikia konsultacijos ar daugiau informacijos? Galite kreiptis į Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorę Jurgitą Bučinskienę telefonu 8 646 25 983 arba el. paštu direktorius@visitjoniskis.lt .