Galima teikti paraiškas smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui gauti

Atgal

Galima teikti paraiškas smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui gauti

2021-09-13

Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia Joniškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektus pasinaudoti Joniškio rajono savivaldybės teikiamos finansavimo galimybėmis.

Iki 2021 m. lapkričio 1 d. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, viešosios įstaigos, visuomeninės verslininkų ir amatininkų organizacijos, vykdančios ekonominę veiklą arba teikiančios viešąsias paslaugas verslui savivaldybės teritorijoje gali teikti paraiškas šioms priemonėms:

 • steigimo išlaidoms kompensuoti;
 • metų palūkanoms už paskolas, suteiktas kredito įstaigų, projektams įgyvendinti ar veiklai plėsti, ir paskolos  sutarties administravimo  mokesčiui kompensuoti;
 • seminarų ir mokymų išlaidoms kompensuoti;
 • informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidoms kompensuoti;
 • interneto svetainės sukūrimo ir atnaujinimo išlaidoms kompensuoti;
 • darbų saugos ir duomenų apsaugos dokumentų tvarkymo išlaidoms kompensuoti;
 • įrangos, įrankių ir individualių darbų saugos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti;
 • nekilnojamojo turto, kuriame verslas vykdo veiklą, nuomos išlaidoms kompensuoti;
 • patvirtintų verslo planų, investicinių projektų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti, parengimo išlaidoms kompensuoti;
 • projekto įgyvendinimo išlaidoms dalinai finansuoti (kofinansuoti);
 • verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidų, susijusių su vykdomomis veiklomis, statinio techninės priežiūros išlaidoms kompensuoti;
 • infrastruktūros projektų parengimo išlaidoms kompensuoti;
 • dalyvavimo vietinėse ir tarptautinėse parodose, verslo misijose išlaidoms finansuoti;
 • SVV įmonėms, gavusioms valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektams įgyvendinti.

Informacijos bei pagalbos, pildant paraiškas galite kreiptis į:

Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro verslo vadybininkę tel. 8 426 51636, el.p. verslas@visitjoniskis.lt

ir

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyr. specialistę Laurą Mockūnienę, tel. (8 426) 56 368, mob. 8 687 87 748, el. p. laura.mockuniene@joniskis.lt.

 

Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai

Paraiškos forma