Parama verslo pradžiai

Atgal

Parama verslo pradžiai

2021-01-14

Informuojame, kad Užimtumo tarnybai 2021 m. sausio 6 d. paskelbus savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti, bus priimamos iki vasario 5 d. imtinai Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose planuojama steigti darbo vietą.
 
Paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, turintys bedarbio statusą, kurie:
 • kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą bei jame numatė dalyvavimą savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje;
 • pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų vertinimo metu (dieną) atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.:
  •  bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
  •  bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
  •  bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
  •  bedarbiai iki 29 metų;
  •  vyresni kaip 45 metų bedarbiai.
Paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje. Tinkamos išlaidos:
 •  darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikis materialus turtas);
 •  patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).
 
Maksimali subsidijos suma 19 921,26 eurų.
 
 
Parengta vadovaujantis Užimtumo tarnybos internetiniame puslapyje pateikta informacija
 
Susidomėjai? Kreipkis – pakonsultuosime arba nukreipsime tinkama linkme!
Konsultacijos teikiamos el. paštu direktorius@visitjoniskis.lt arba tel. +370 646 25983