Pelno nesiekiančios organizacijos jau gali teikti finansinių ataskaitų rinkinius už 2020 m.

Atgal

Pelno nesiekiančios organizacijos jau gali teikti finansinių ataskaitų rinkinius už 2020 m.

2021-01-12

Kaip ir kiekvienais metais, iki gegužės 31 dienos, finansinių ataskaitų rinkiniai po jų patvirtinimo visuotiniuose narių ar dalininkų susirinkimuose, turi būti pateikti VĮ Registrų centrui. Kitu atveju, minėta įstaiga gali pradėti taikyti teisės aktuose numatytas poveikio priemones: surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir inicijuoti paramos gavėjo statuso panaikinimą. Todėl asociacijas, kaimo bendruomenes, draugijas, kitas nevyriausybines organizacijas, viešąsias įstaigas ir labdaros ir paramos fondus kviečiame nelaukti galutinio termino ir pradėti tvarkytis dokumentus jau dabar!

Primename, kad:

  • pelno nesiekiančių juridinių asmenų už finansinius metus, prasidedančius 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau, finansinės ataskaitos, veiklos ataskaita (metinis pranešimas) ir metinė ataskaita rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 patvirtintomis Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis, Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo tvarkos aprašu, Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašu; (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eff5aab0042011e9a5eaf2cd290f1944)
  •  pelno nesiekiančių juridinių asmenų (viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų), kurie pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų, finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. (https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-subjektu-apskaita-ir-atskaitomybe )

 

Duomenys, reikalingi finansinių ataskaitų rengimui (priedas)

Karantino metu dėl ataskaitų paruošimo ir jų pateikimo kviečiame kreiptis el. p.: verslas@visitjoniskis.lt  ir tel.: 8 426 52388. Paslauga mokama.