Paskirstytos Joniškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo paramos fondo lėšos

Atgal

Paskirstytos Joniškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo paramos fondo lėšos

2020-12-11

Joniškio rajono savivaldybės administracija 2020 m. gruodžio 4 d. paskyrė Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos fondo lėšas (30 000 Eur) 50-čiai pareiškėjų. Deja, bet vadovaujantis nuostatais bei atsižvelgus į ribotas lėšas fonde, 28 pareiškėjams, komisijos siūlymu, finansavimas nebuvo skirtas.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. A-1121 „Dėl lėšų skyrimo“.

 

1. Lėšos skirtos žemiau išvardintų įmonių prašomoms išlaidoms kompensuoti:

 1.1. A. Stasiulio individualiai įmonei 388,60 (tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 60 centų) Eur;

 1.2. uždarajai akcinei bendrovei „Infrastruktūra“ 444,00 (keturis šimtus keturiasdešimt keturis) Eur;

 1.3. Rasos Motiekaitienės individualiai įmonei 1000,00 (tūkstantį) Eur;

 1.4. uždarajai akcinei bendrovei „Miltinuko receptas“ 227,89 (du šimtus dvidešimt septynis eurus 89 centus) Eur;

 1.5. uždarajai akcinei bendrovei „Beatos veikla“ 1000,00 (tūkstantį) Eur;

 1.6. mažajai bendrijai „Mr. Zy“ 262,33 (du šimtus šešiasdešimt du eurus 33 centus) Eur;

 1.7. uždarajai akcinei bendrovei „Forelis“ 538,61 (penkis šimtus trisdešimt aštuonis eurus 61 centą) Eur;

 1.8. Rasos Žukienės individualiai įmonei 330,97 (tris šimtus trisdešimt eurų 97 centus) Eur;

 1.9. mažajai bendrijai „Finmeka“ 397,86 (tris šimtus devyniasdešimt septynis eurus 86 centus) Eur;

 1.10. viešajai įstaigai „Beržėnų senjorų namai“ 994,17 (devynis šimtus devyniasdešimt keturis eurus 17 centų) Eur;

 1.11. mažajai bendrijai studijai „Balta balta“ 1000,00 (tūkstantį) Eur;

 1.12. žemės ūkio bendrovei „Delikatesas“ 767,00 (septynis šimtus šešiasdešimt septynis) Eur;

 1.13. mažajai bendrijai „Valdpro statyba“ 812,50 (aštuonis šimtus dvylika eurų 50 centų) Eur;

 1.14. Irenos Ramanauskienės individualiai įmonei „Irgeka“ 506,41 (penkis šimtus šešis eurus 41 centą) Eur;

 1.15. uždarajai akcinei bendrovei „Joniškio mechanizacija“ 908,10 (devynis šimtus aštuonis eurus dešimt centų) Eur;

 1.16. uždarajai akcinei bendrovei „Flosaura“ 1000,00 (tūkstantį) Eur;

 1.17. mažajai bendrijai „Sakuros žiedelis“ 161,68 (šimtą šešiasdešimt vieną eurą 68 centus) Eur;

 1.18. D. Bučinsko prekybos įmonei 235,37 (du šimtus trisdešimt penkis eurus 37 centus) Eur;

 1.19. individualiai įmonei „Virtienis“ 1000,00 (tūkstantį) Eur;

 1.20. Vytauto Kriščiūno individualiai įmonei 974,37 (devynis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 37 centus) Eur;

 1.21. uždarajai akcinei bendrovei „Kavapolis“ 1000,00 (tūkstantį) Eur;

 1.22. viešajai įstaigai „Nacionalinių ir Europos projektų valdymas“ 145,20 (šimtą keturiasdešimt penkis eurus 20 centų) Eur;

 1.23. mažajai bendrijai „Pas Genciuką“ 102,83 (šimtą du eurus 83 centus) Eur;

 1.24. Jono Padoro individualiai įmonei 175,00 (šimtą septyniasdešimt penkis) Eur;

 1.25. uždarajai akcinei bendrovei „Autodinama“ 662,95 (šešis šimtus šešiasdešimt du eurus 95 centus) Eur;

 1.26. Marijauskės mažajai bendrijai 67,83 (šešiasdešimt septynis eurus 83 centus) Eur;

 1.27. mažajai bendrijai „Tuko skanėstai“ 108,58 (šimtą aštuonis eurus 58 centus) Eur;

 1.28. uždarajai akcinei bendrovei „Total Industry Service“ 1000,00 (tūkstantį) Eur;

 1.29. individualiai įmonei „Juradonta“ 90,00 (devyniasdešimt) Eur;

 1.30. mažajai bendrijai „Trust Wiring“ 929,06 (devynis šimtus dvidešimt devynis eurus 6 centus) Eur;

 1.31. N. Franckaitienės individualiai įmonei „Šiaurės vartai“ 537,19 (penkis šimtus trisdešimt septynis eurus 19 centų) Eur;

 1.32. mažajai bendrijai „Tomosa“ 102,83 (šimtą du eurus 83 centus) Eur;

 1.33. mažajai bendrijai „Virkodas“ 1000 (tūkstantį) Eur;

 1.34. viešajai įstaigai „Spalvų harmonija“ 995,99 (devynis šimtus devyniasdešimt penkis eurus 99 centus) Eur;

 1.35. uždarajai akcinei bendrovei „Baltic x-mas trees“ 966,64 (devynis šimtus šešiasdešimt šešis eurus 64 centus) Eur;

 1.36. Elenos Balčiūnienės individualiai įmonei 932,00 (devynis šimtus trisdešimt du) Eur;

 1.37. viešajai įstaigai „Laisvė būti“ 78,09 (septyniasdešimt aštuonis eurus 9 centus) Eur;

 1.38. mažajai bendrijai „Povilo virtuvė“ 156,22 (šimtą penkiasdešimt šešis eurus 22 centus) Eur;

 1.39. mažajai bendrijai „Sanedas“ 409,29 (keturis šimtus devynis eurus 29 centus) Eur;

 1.40. uždarajai akcinei bendrovei „Milkas“ 957,60 (devynis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 60 centų) Eur;

 1.41. mažajai bendrijai „Krispera“ 1000,00 (tūkstantį) Eur;

 1.42. mažajai bendrijai „Tomvaida“ 1000,00 (tūkstantį) Eur;

 1.43. uždarajai akcinei bendrovei „Ainex“ 452,00 (keturis šimtus penkiasdešimt du) Eur;

 1.44. uždarajai akcinei bendrovei „Lotora“ 307,24 (tris šimtus septynis eurus 24 centus) Eur;

 1.45. uždarajai akcinei bendrovei „Kerdara“ 1000,00 (tūkstantį) Eur;

 1.46. mažajai bendrijai „Tomot“ 827,83 (aštuonis šimtus dvidešimt septynis eurus 83 centus) Eur;

 1.47. uždarajai akcinei bendrovei „Kasyba TM“ 323,23 (tris šimtus dvidešimt tris eurus 23 centus) Eur;

 1.48. mažajai bendrijai „Automeva“ 67,83 (šešiasdešimt septynis eurus 83 centus) Eur;

 1.49. mažajai bendrijai „Sul media“ 704,04 (septynis šimtus keturis eurus 4 centus) Eur;

 1.50. mažajai bendrijai „Joniškio meistrelis“ 950,67 (devynis šimtus penkiasdešimt eurų 67 centų) Eur.

 

2. Lėšos neskirtos žemiau išvardintų įmonių prašomoms išlaidoms kompensuoti:

2.1. individualiai įmonei „Bionormanas“;

2.2. mažajai bendrijai optikai „Korega“;

2.3. mažajai bendrijai „Forginta“;

2.4. uždarajai akcinei bendrovei „Joniškio hidrostatyba“;

2.5. uždarajai akcinei bendrovei „HZR“;

2.6. uždarajai akcinei bendrovei „Fortūna“;

2.7. mažajai bendrijai „Šilrada“;

2.8. M. Špokausko mažajai bendrijai;

2.9. uždarajai akcinei bendrovei „Elpromas“;

2.10. uždarajai akcinei bendrovei „Joniškio baldai;

2.11. uždarajai akcinei bendrovei „Delpa“;

2.12. uždarajai akcinei bendrovei „Fideka“;

2.13. mažajai bendrijai „Agseta“;

2.14. mažajai bendrijai „Argatema“;

2.15. uždarajai akcinei bendrovei „Anapolija“;

2.16. mažajai bendrijai „Šlaitiniai stogai“;

2.17. mažajai bendrijai „Žytoma“;

2.18. uždarajai akcinei bendrovei „Rentauto“;

2.19. uždarajai akcinei bendrovei „Žemresta“;

2.20. R. Butkaus individualiai įmonei;

2.21. mažajai bendrijai „Delgado sprendimai“;

2.22. Faustos Užkuraitienės individualiai įmonei;

2.23. mažajai bendrijai „Aurisva“;

2.24. individualiai įmonei „Virdita“;

2.25. Editos Gaidjurgienės individualiai įmonei;

2.26. individualiai įmonei „Elpolis“;

2.27. uždarajai akcinei bendrovei „Vaido medis“;

2.28. mažajai bendrijai „Fauben“.