Pradedamas įgyvendinti projektas „Atsipūsk – mes tave pavaduosim“

Atgal

Pradedamas įgyvendinti projektas „Atsipūsk – mes tave pavaduosim“

2020-12-07

VšĮ Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras ir Asociacija Aktyvaus laisvalaikio jaunimo klubas "Stop" įgyvendina projektą „Atsipūsk – mes tave pavaduosim“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0541. Projekto tikslas - užtikrinti reikalingas socialines paslaugas, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, pasitelkiant savanorystę, per trumpalaikę socialinę pagalbą ir sociokultūrinius renginius.
 
Projektu siekiama, Joniškio miesto potencialiems paslaugų gavėjams, slaugantiems neįgalų šeimos narį, teikti socialinio taksi paslaugas, kad nepatektų į socialinę atskirtį, prisidėtų prie socialinių problemų sprendimo, padidintų savo galimybes išlikti darbo rinkoje, turėtų laiko dalyvauti gyvenimo džiaugsmą teikiančiose veiklose. Planuojamas tikslinės grupės dalyvių skaičius – 20 asmenų. Projektą įgyvendinti padės ir savanoriškais darbais prisidės 20 asm. savanorių.
Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys darbingi asmenys, kurie prižiūri (slaugo) negalią turintį šeimos narį.
 
Socialinis taksi – unikali socialinė paslauga, kuri padės tikslinės grupės dalyviams tapti mobilesniais ir savarankiškesniais planuojant savo kasdienines veiklas – kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas t. y. į įvairias organizacijas, ligoninę, medicinos įstaigas, kapines, kultūrines ar sportines veiklas. Taip pat tai ir pagalba išeinant iš namų į automobilį, daiktų nunešimas, įsodinimas ir palyda, o tai užtikrina žmogaus savarankiškumą ir nepriklausomybę nuo kitų žmonių, giminaičių. Projekto vykdytojas, planuoja projekto veiklose teikti 5 išplėstas socialines paslaugas:

*transporto pagalba (pavėžėjimas) Joniškio rajono ribose;

*pavėžėjimas su palydėjimu;

*pagalba išeinant iš namų į automobilį, daiktų nunešimas, įsodinimas ir palyda;

*transporto pagalba (pavėžėjimas) Šiaulių apskrityje,

*prekių, produktų atvežimas į namus.

Šioms paslaugoms teikti siūlomas socialinis taksi, kuris leis teikti kokybiškas socialines paslaugas.

Projekto trukmė – 12 mėnesių.

 

Projektas įgyvendinamas pagal Joniškio miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją ir finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų.