Mokestiniai pasikeitimai įsigaliojantys nuo 2021-01-01

Atgal

Mokestiniai pasikeitimai įsigaliojantys nuo 2021-01-01

2020-11-19

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Vyriausybė priėmė sprendimą padidinti 35 Eur minimalią mėnesinę algą (MMA) iki 642 Eur, tuo tarpu, minimalusis valandinis atlygis (MVA) didėja iki 3,93 Eur (buvo 3,72 Eur). Nauji minimalūs dydžiai bus taikomi apskaičiuojant atlyginimą, taikant NPD, skaičiuojant PSD ir papildomas įmokas dėl „Sodros“ grindų taikymo, mokant dienpinigius ir kitas išmokas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Padidintas MMA turės įtakos ne tik darbuotojų atlyginimams, bet ir mokesčiams:

1. Minimaliąją algą gaunančių darbuotojų atlyginimas „ant popieriaus“ padidės 35 Eur. Dėl pasikeitusios MMA ir NPD formulės atlyginimas „į rankas“ padidės 21,18 Eur.

2. Reikės peržiūrėti ir, jeigu reikia, padidinti kvalifikuotą darbą dirbančių darbuotojų atlyginimus, jeigu jie yra mažesni už naująjį MMA, ar yra jam lygūs.

3. Apskaičiuojant 2021 metų NPD, bus taikoma formulė:  NPD = 400 – 0,18 × (DU – 642).

4. Nuo 2021-01-01 privalomosios mėnesio PSD įmokos didės 2,44 Eur – iki 44,81 Eur (642 Eur × 6,98 proc.).

5. Pasikeitus MMA, didės ir minimali draudžiamųjų pajamų suma – „grindys“, nuo kurių turi būti sumokamos „Sodros“ įmokos, kai darbuotojo atlyginimas, dirbant ne visą darbo laiką per mėnesį, yra mažesnis už MMA.

6. Į užsienį komandiruotų darbuotojų mėnesinis atlyginimas, kad nereikėtų dienpinigių apmokestinti GPM, turėtų būti ne mažesnis kaip 1 059,30 Eur (642 Eur × 1,65), valandinis atlygis – ne mažesnis kaip 6,49 Eur (3,93 Eur × 1,65).

7. Gali didėti darbdavių išlaidos mokant kilnojamojo darbo kompensacijas, jeigu darbuotojų bazinis atlyginimas yra MMA ir darbdavys kompensacijos dydį susiejo su baziniu atlyginimu.

8. Mirus darbuotojo šeimos nariui, darbuotojui mokama pašalpa nuo 2021-01-01 bus neapmokestinama „Sodros“ įmokomis, jeigu ji neviršys 3 210 € – 5 MMA (VSDĮ 11 str. 1 d. 1 p.).

9. Skaičiuojant atostoginius, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ar ligos pašalpą 2021 m. sausio mėnesį, darbuotojo, kuris dirba visą darbo laiką pagal 5 darbo dienų savaitės grafiką, dienos VDU turėtų būti ne mažesnis kaip 32,10 Eur (642 Eur / 20 d. d.), o vidutinis valandos atlygis – ne mažesnis kaip 4,02 Eur (642 Eur / 160 val.). (LRV 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 patvirtinto Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo 5.15 p.).

Vyriausybės nutarimas įsigaliojo 2020-10-16 d. 

(2020-10-14 Nr. 1114, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21462)

Nutarimas "DĖL 2021 METAIS TAIKOMO MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO"

 

Informaciją surinko ir paruošė verslo vadybininkė Simona Kaziliūnienė