Priimamos paraiškos smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui gauti

Atgal

Priimamos paraiškos smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui gauti

2020-06-25

Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia Joniškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektus pasinaudoti Joniškio rajono savivaldybės teikiamos finansavimo galimybėmis.

Vienkartinės subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gali kreiptis individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurios yra pripažintos nukentėjusiomis nuo taikomų draudimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos); asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys), kurie iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavę valstybės subsidiją „Savarankiškai  dirbantiems asmenims“. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.

Iki 2020 m. lapkričio 1 d. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, viešosios įstaigos, visuomeninės verslininkų ir amatininkų organizacijos, vykdančios ekonominę veiklą arba teikiančios viešąsias paslaugas verslui savivaldybės teritorijoje gali teikti paraiškas šioms priemonėms:

Eil.

Nr.

Priemonė

Didžiausias finansavimo dydis

5.1.

Steigimo išlaidų kompensavimas (toliau – 1 priemonė)

iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 150 Eur

5.2.

Metų palūkanoms už paskolas, suteiktas kredito įstaigų, projektams įgyvendinti ar veiklai plėsti, ir paskolos sutarties administravimo mokesčio kompensavimas (toliau – 2

priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

5.3.

Seminarų ir mokymų išlaidų kompensavimas (toliau – 3

priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300 Eur

5.4.

Informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei

reklamos priemonių išlaidų kompensavimas (toliau – 4 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 600 Eur

5.5.

Interneto svetainės sukūrimo ir atnaujinimo išlaidų

kompensavimas (toliau – 5 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

5.6.

Darbų saugos ir duomenų apsaugos dokumentų tvarkymo

išlaidų kompensavimas (toliau – 6 priemonė)

iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500

Eur

5.7.

Įrangos, įrankių ir individualių darbų saugospriemonių

įsigijimo išlaidų kompensavimas (toliau – 7priemonė)

iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau

kaip 2000 Eur

5.8.

Nekilnojamojo turto, kuriame verslas vykdo veiklą, nuomos

išlaidų kompensavimas (toliau – 8 priemonė)

iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip

1000 Eur

5.9.

Verslo planų, investicinių projektų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti, parengimo išlaidų

kompensavimas (toliau – 9 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

5.10.

Projekto įgyvendinimo išlaidų dalinis finansavimas

(kofinansavimas) (toliau – 10 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

5.11.

Verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidų, susijusių su vykdomomis veiklomis, statinio techninės priežiūros išlaidų kompensavimas (toliau –

11 priemonė)

iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur

5.12.

Infrastruktūros projektų parengimo išlaidų kompensavimas

(toliau – 12 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

5.13.

Dalyvavimo vietinėse ir tarptautinėse parodose, verslo misijose išlaidų finansavimas (toliau – 13 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur išlaidų, patirtų dalyvavimo parodoje, kurioje dalyvavęs SVV subjektas produkcija neprekiavo;

iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur išlaidų, patirtų dalyvavimo parodoje, kurioje vienu metu dalyvauja ne mažiau kaip 3 SVV subjektai, veikiantys Joniškio rajone;

iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 2000 Eur išlaidų, patirtų verslo misijoje, kurioje vienu metu dalyvauja ne mažiau kaip 3

SVV subjektai, veikiantys Joniškio rajone

5.14.

SVV įmonėms, gavusioms valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektams įgyvendinti (toliau – 14 priemonė)

300 Eur vienai darbo vietai įkurti

5.15.

Vienkartinė subsidija nukentėjusiems nuo COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) (toliau – 15 priemonė)

iki 150 Eur vienam Nuostatų4.3.2

papunktyje nurodytampareiškėjui

 

Paraiškas galima pateikti šiais būdais:

  • užpildytas popierines paraiškas palikti 101 kab.;

  • pasirašytas el. parašais arba skenuotas paraiškas siųsti el. p. laura.mockuniene@joniskis.lt.

Informaciją apie finansavimą teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyr. specialistė Laura Mockūnienė (418 kab.), tel. (8 426) 56 368, mob. 8 687 877 48, el.p. laura.mockuniene@joniskis.lt.

 

Taip pat dėl konsultacijų bei pagalbos pildant paraiškas galite kreiptis į Joniškio turizmo ir verslo informacijas centrą: el. p.: verslas@visitjoniskis.lt , tel.: 8 426 51636.

http://joniskis.lt/lit/Renkamos-paraiskos-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-finansavimui-gauti

 

Paraiškos forma

Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai