Iki 2020 m. lapkričio 1 d. priimamos paraiškos smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui gauti

Atgal

Iki 2020 m. lapkričio 1 d. priimamos paraiškos smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui gauti

2020-10-01

Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia Joniškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektus pasinaudoti Joniškio rajono savivaldybės teikiamos finansavimo galimybėmis.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, viešosios įstaigos, visuomeninės verslininkų ir amatininkų organizacijos, vykdančios ekonominę veiklą arba teikiančios viešąsias paslaugas verslui savivaldybės teritorijoje gali teikti paraiškas šioms priemonėms:

Eil.Nr. Priemonė Didžiausias finansavimo dydis
5.1. Steigimo išlaidų kompensavimas (toliau – 1 priemonė) iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 150 Eur
5.2. Metų palūkanoms už paskolas, suteiktas kredito įstaigų, projektams įgyvendinti ar veiklai plėsti, ir paskolos sutarties administravimo mokesčio kompensavimas (toliau – 2 priemonė) iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur
5.3. Seminarų ir mokymų išlaidų kompensavimas (toliau – 3 priemonė) iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300 Eur
5.4. Informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos beireklamos priemonių išlaidų kompensavimas (toliau – 4 priemonė) iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 600 Eur
5.5. Interneto svetainės sukūrimo ir atnaujinimo išlaidųkompensavimas (toliau – 5 priemonė) iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur
5.6. Darbų saugos ir duomenų apsaugos dokumentų tvarkymoišlaidų kompensavimas (toliau – 6 priemonė) iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500Eur
5.7. Įrangos, įrankių ir individualių darbų saugospriemoniųįsigijimo išlaidų kompensavimas (toliau – 7priemonė) iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiaukaip 2000 Eur
5.8. Nekilnojamojo turto, kuriame verslas vykdo veiklą, nuomosišlaidų kompensavimas (toliau – 8 priemonė) iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip1000 Eur
5.9. Verslo planų, investicinių projektų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti, parengimo išlaidųkompensavimas (toliau – 9 priemonė) iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur
5.10. Projekto įgyvendinimo išlaidų dalinis finansavimas(kofinansavimas) (toliau – 10 priemonė) iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur
5.11. Verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidų, susijusių su vykdomomis veiklomis, statinio techninės priežiūros išlaidų kompensavimas (toliau –11 priemonė) iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur
5.12. Infrastruktūros projektų parengimo išlaidų kompensavimas(toliau – 12 priemonė) iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur
5.13. Dalyvavimo vietinėse ir tarptautinėse parodose, verslo misijose išlaidų finansavimas (toliau – 13 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur išlaidų, patirtų dalyvavimo parodoje, kurioje dalyvavęs SVV subjektas produkcija neprekiavo;

iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur išlaidų, patirtų dalyvavimo parodoje, kurioje vienu metu dalyvauja ne mažiau kaip 3 SVV subjektai, veikiantys Joniškio rajone;

iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 2000 Eur išlaidų, patirtų verslo misijoje, kurioje vienu metu dalyvauja ne mažiau kaip 3SVV subjektai, veikiantys Joniškio rajone

5.14. SVV įmonėms, gavusioms valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektams įgyvendinti (toliau – 14 priemonė) 300 Eur vienai darbo vietai įkurti

 

Skenuotas paraiškas su parašais ir papildomais dokumentais arba pasirašytas el. parašu galima siųsti el. p. laura.mockuniene@joniskis.lt.

Informaciją apie finansavimą teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyr. specialistė Laura Mockūnienė, mob. 8 687 87748, el. p. laura.mockuniene@joniskis.lt.

Taip pat dėl konsultacijų (aptarnaujame tik nuotoliniu būdu) bei pagalbos pildant paraiškas galite kreiptis į Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro verslo vadybininkę Simoną Kaziliūnienę: tel.: 8 674 22317, el. p.: verslas@visitjoniskis.lt. 

Paraiškos forma

Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai