Dėmesio!!

Atgal

Dėmesio!!

2020-03-26

Informuojame, kad buvo teiktas paklausimas VĮ Registrų centrui dėl "Esamo karantino Lietuvoje, kaip turėtų būti patvirtinamos metinės finansinės ataskaitos  ASOCIACIJŲ, kurios yra tvirtinamos visuotinio susirinkimo metu?“.

Gautas atsakymas: "Informuojame, kad asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio arba metinės ataskaitos tvirtinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, kuris dėl karantino sąlygų nėra pakeistas. Atidžiai sekame nuolat besikeičiančią situaciją ir esant pasikeitimams, apie juos nedelsiant informuosime įprasta tvarka, Registrų centro interneto svetainėje.".

Tad laukiame pakeitimų, ir jiems atsiradus - Jus informuosime.

Tačiau, kaimo bendruomenes, asociacijas, draugijas bei kitas nevyriausybes organizacijas, kviečiame nelaukti galutinio termino ir pradėti tvarkytis dokumentus jau dabar (pvz., finansinių ataskaitų rinkinius). Karantino metu dėl ataskaitų paruošimo ir jų pateikimo, kviečiame kreiptis el.p.: verslas@visitjoniskis.lt  ir tel.: 8426 52388.