Šv. Jokūbo kelias Lietuvoje

Atgal

Šv. Jokūbo kelias Lietuvoje

2019-11-25

1987 m. spalio 23 d. Europos Taryba (Council of Europe), kuri yra Strasbūre, paskelbė Santiago de Compostela deklaraciją, paskelbdama Šv. Jokūbo kelią ir jo atšakas visoje Europoje pirmuoju Europos kultūros keliu. Pagrindinė žinia – ta, kad Europa nėra vien politinis ir ekonominis projektas, o visų pirma ir visų svarbiausia – vertybėmis grįsta sąjunga, bendrystė, besiremianti į krikščioniškąsias Europos šaknis. Prie Deklaracijos pridėtame žemėlapyje yra ir Lietuva, per kurią nužymėtos dvi Šv. Jokūbo kelio atšakos. Visi keturi tarptautiniai Lietuvos Šv. Jokūbo keliai pateikiami naujausiame Europos Šv. Jokūbo kelio Federacijos žemėlapyje.

Lietuvoje yra keturi tarptautiniai Šv. Jokūbo keliai

Šv. Jokūbo Šiaulių kelias. Kelio ilgis: 403 km. Stotys: Augstkalnė (Latvija) >  žagarė > Joniškis > Kryžių kalnas > Šiauliai > Kurtuvėnai > Palendriai > Šiluva > Raseiniai > Skirsnemunė > Raudonė > Veliuona > Seredžius > Raudondvaris > Kaunas > Veiveriai > Sasnava > Marijampolė > Skardupiai > Kalvarija > Punskas (Lenkija).

Švento Jokūbo Kauno kelias. Kelio ilgis : 410 km. Stotys: Eleja (Latvija) > Joniškis > Kryžių kalnas > Radviliškis > Tytuvėnai > Šiluva > Dotnuva > Kėdainiai > Jonava > Kaunas > Prienai > Birštonas > Punia > Alytus > Seirijai > Meteliai > Kryžiai > Lazdijai > Ogrodniki.

 

Šiuo metu rengiami interaktyvūs Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje žemėlapiai, atliekami infrastruktūros kūrimo (nakvynės namai, kelių ir stočių žymėjimas specialiu ženklu) darbai, pagaminti piligrimų pasai, kuriuoe kiekvienas Lietuvoje keliaujantis piligrimas gali užsidėti įveiktą kelią liudijančius antspaudus.

 

Daugiau informacijos apie Šv. Jokūbo kelius Lietuvoje ir Europoje:

www.svjokubokelias.lt

www.saintjamsway.com

Šv. Jokūbo kelio šviesa (Facebook)