Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės gimtasis namas – vieša ekspozicija

Atgal

Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės gimtasis namas – vieša ekspozicija

2019-11-09

Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės namo–ekspozicijos atidarymas įvyks 2019 m. lapkričio 9 d. 13 val. (Bažnyčios g. 3, Joniškis)

Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyrius 2019 m. įgyvendino projektą „Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės gimtasis namas – vieša ekspozicija“ (projekto vadovė Ilona Osipova). Jo esmė – Joniškio Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijai priklausantį, šiuo metu negyvenamą namą (buvusį vikariatą), esantį Joniškio m. Bažnyčios g. 3, panaudoti kaip pagrindą viešai, nuolat visiems prieinamai atminties ekspozicijai.

Ekspozicija skirta aktualizuoti Joniškyje gimusios lietuvių rašytojos, visuomenės veikėjos, literatūros ir meno kritikės, dramaturgės, poetės, vertėjos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės atminimą jos gimtinėje. Projektą iš dalies rėmė Lietuvos kultūros taryba.

Projekto partneriai – Joniškio Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapija (namo savininkė, suteikusi leidimą ekspozicijai bei savo lėšomis atnaujinusi namo fasadą), Joniškio kultūros centras (prisidėjęs transportu, ūkiniais darbais bei visa reikiama pagalba organizuojant kraštietės atminimo ir ekspozicijos pristatymo renginius), Nevalstybinis Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės memorialinis kambarys-muziejus (globėja Dalia Ona Palukaitienė, davusi muziejaus archyve saugomų nuotraukų iš Danutės Čiurlionytės-Zubovienės archyvo bei suteikusi ekspozicijai vienkartinio vaizdų reprodukavimo leidimą), Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras (viešinantis informaciją apie ekspoziciją turizmo tikslais).

Apie ekspoziciją plačiau (priešistorė, intencijos, tęstinumas):

Atlikdamas Joniškio krašto kultūros paveldo tyrimus, Joniškyje gyvenantis istorikas dr. Ernestas Vasiliauskas nustatė, kad Joniškio Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijai priklausantis buvęs vikariatas yra tas namas, kuriame 1886 m. gimė Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958). Šiame name gyveno jos dėdė, tuometinis Joniškio bažnyčios vikaras Vincentas Jarulaitis (1859–1939) ir jo sesers Elžbietos (1858–1937) bei Leono (1842–1919) Kymantų šeima.

2017 m. Joniškio kultūros centras, vykdydamas projektą (vadovė Ilona Osipova) apie krašto šviesuomenę ir jos veiklą lietuvybės ir krašto kultūros labui, prisegė prie šio namo atminimo lentelę, liudijančią, kad čia gimė lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, poetė, vertėja Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.

2019 m. Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyrius parengė projektą, kurio esmė – S. Kymantaitės-Čiurlionienės gyvenimo ir veiklos archyvinėmis nuotraukomis-tentais, įkomponuotais namo languose, priminti visuomenei apie žymią Joniškio kraštietę.

Projekto įgyvendinimo metu Parapija atnaujino namo fasadą, atliko kitus būtinus tvarkybos darbus, o Draugija įrengė ekspoziciją. Surengtos dvi talkos su visuomene. Vasarą čia buvo atvykęs S. ir M. K. Čiurlionių provaikaitis pianistas prof. Rokas Zubovas ir kultūros istorikė Nida Gaidauskienė. Renginyje „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio viešnagė pas Sofiją“ skambėjo R. Zubovo atliekami M. K. Čiurlionio kūriniai, pristatyta ką tik išleista N. Gaidauskienės knyga „Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė: modernėjančios savimonės kontūrai“, eksponuota M. K. Čiurlionio paveikslų ciklo „Pasaulio sutvėrimas“ reprodukcijų paroda.

Su R. Zubovu ir rajono valdžios atstovais surengta diskusija apie galimybę įtraukti šį namą, kaip atminties objektą, į M. K. Čiurlionio kultūrinio kelio maršrutą. 

Apie Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę

Apie Vincentą Jarulaitį

Apie renginį „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio viešnagė pas Sofiją“ Joniškyje

Nuotraukų albumas (transformacija – iki projekto ir po jo įgyvendinimo). Nuotraukų autorė I. Osipova

Informaciją parengė Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyrius