Mokymai

Atgal

Mokymai

2019-03-08

Registracija el.paštu verslas@jvic.lt, arba tel. 8-426 51636.

Tinkamas, aiškiai įstatymuose nustatytas personalo dokumentacijos valdymas būtinas visose darbo santykių srityse, pradedant priėmimu į darbą, baigiant komandiruotėmis, vidiniais įstaigos personalo dokumentais ir kita dokumentacija. Todėl šiame seminare lektorė, nagrinėdama praktinius pavyzdžius, aptars:

- Kaip elektroniniai personalo dokumentai keičia darbo santykių įforminimą;
- Kaip tinkamai, pagal visus reikalavimus parengti darbo sutartis, vidines tvarkas, įsakymus ir kitus personalo dokumentus;
- Kokia tvarka vyksta personalo dokumentų apyvarta – derinimas, pasirašymas, įgyvendinimas ir kontrolė.

Seminarą veda Rasa Grigonienė – Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos bei Mykolo Romerio universiteto dėstytoja. Išsilavinimas – filologijos ir teisės mokslų magistrė. Administravimo ir dokumentų valdymo srityse turi daugiau nei 10 m. patirtį. Veda seminarus, kursus, mokymus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, elektroninių dokumentų valdymo, taip pat personalo dokumentų valdymo klausimais. Skaito pranešimus dalykinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Yra autorė ar bendraautorė keleto knygų, leidinių dokumentų valdymo temomis: „Raštvedyba“; „Įmonės veiklos dokumentai“; „Dokumentų valdymas“, „Biuro administravimo žinynas“. Dažnai publikuojami lektorės straipsniai „Biuro administravimo“ bei kituose žurnaluose.

Temos:

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys personalo dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą (naujovės ir pakeitimai).

Elektroninių dokumentų taikymas darbo santykiuose.

Personalo bylų formavimas:
• Personalo dokumentacijos plano sudarymas;
• Bendrieji bylų reikalavimai;
• Asmens bylų formavimas.

Su darbuotojų atstovavimo įgyvendinimu susiję dokumentai:

• Darbo tarybos ir darbdavio susitarimas;
• Informavimo ir konsultavimo dokumentai.

Vidaus teisės aktų rengimas, keitimas ar papildymas:
• Dėl pareigybių aprašymų;
• Dėl darbo tvarkos;
• Dėl lygių galimybių ir kt.

Darbo sutartis:

• Darbo sutarties forma;
• Reikalavimai darbo sutarties sudarymui;
• Darbo sutarties keitimas;
• Darbo sutarties nutraukimo įforminimo naujovės.

Darbo ir poilsio laiko įforminimas:

• Darbo grafikai, darbo laiko režimai;
• Atostogų įforminimas ir kt.

Darbo pareigų pažeidimai ir žalos atlyginimas:

• Įspėjimas dėl darbo drausmės pažeidimo;
• Darbuotojų atleidimo dėl darbo drausmės pažeidimų įforminimas;
• Žalos išskaičiavimas darbdavio sprendimu.

Personalo dokumentų apyvarta:

• Personalo dokumentų vidinis derinimas, pasirašymas, vykdymas, kontrolė;
• Personalo dokumentų registravimas;
• Supažindinimas su personalo dokumentais.

Papildoma informacija:

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir seminaro dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 10.00–17.00 val. Registracija 9.00–9.30 val. Pertraukos: 10.30–10.45 val., 14.00–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai), 12.00–12.45 val. (pietūs).
JoniškisPartneriai